KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

COACH KARTA

COACH KARTY na súťažiach SZK

 

Tréneri môžu kaučovať pretekárov iba v športovom úbore (jogging, tričko) s označením klubovej príslušnosti a kaučovskou kartičkou SZK!

 


Od 1.1.2016 je v platnosti iba COACH KARTA, kde je uvedené meno a fotka.

Karta bez identifikácie nebude môcť byť použitá.

Záujemcovia o nové Coach karty môžu požiadať o ich vystavenie so zaslaním potrebných údajov (meno, klubová príslušnosť, dátum narodenia, trénerská kvalifikácia, ak je žiadateľ držiteľom) na sekretariáte zväzu.

 

 

PLATNÁ COACH KARTA

 

 

 

 

NEPLATNÁ COACH KARTA