KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Majsterka Európy - Ninka Kvasnicová

NINKA KVASNICOVÁ si dnes osobne prevzala ocenenie od riaditeľa Národného športového centra - Ing. Vladimíra Balušku za titul aktuálnej MAJSTERKY EURÓPY za r. 2022 v kategórii kumite juniorky - 53 kg, ktorý dosiahla na Majstrovstvách Európy kadetov, juniorov, U21 (17.-19.6.2022, Praha).

 

 

V mene Slovenského zväzu karate ďakujeme p.riaditeľovi Národného športového centra - Ing. Vladimírovi Baluškovi za podporu KARATE.

+

https://narodnesportovecentrum.sk/blog/riaditel-narodneho-sportoveho-centra-ocenil-majsterku-europy-2022-v-karate-ninu-kvasnicovu