KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Konferencia SZK 2019

Vážení priatelia, členovia SZK,

 

Dovoľte, aby sme Vám oznámili,

že dňa 23.6.2019 (NEDEĽA) o 14.00 hod. sa bude v zmysle čl. XIX Stanov SZK konať v Moštenici č. 159, 97613 Moštenica - Sport Resort Slovenka

Konferencia Slovenského zväzu karate.

 

Prosíme, štatutárnych zástupcov klubov, alebo nimi splnomocnené osoby, aby si zaradili uvedený dátum do svojich kalendárov.

Všetky náležitosti súvisiace s konferenciou Vám budú v stanovených termínoch zaslané, prípadne zverejnené na webovej stránke SZK.

 

S pozdravom

sekretariát SZK

 

Slovenský zväz karate Vás na 23. júna 2019, pred konaním Konferencie SZK, srdečne pozýva na odbornú prednášku s 

Mgr. Petrom Bielikom,

na tému: MENTÁLNA PRÍPRAVA V KARATE.

23. jún 2019, Moštenica, Sport Resort Slovenka od 11.00 hod.

 


Počet mandátov členov SZK na Konferencii 2019
Rokovací poriadok SZK

Výročná správa SZK za rok_2016 ver.2 doplnená

Výročná správa SZK za rok_2017 ver.2 doplnená

VýročŒnၠspráva SZK za rok_2018 

Plán rozpočtu na rok 2019

Príloha č. 1 výročnej správy 2018 - Smernica o zabezpeční prevádzky a používaní MV

Príloha č. 2 výročnej správy 2018 - Smernica o cestovných náhradách

Príloha č. 3 výročnej správy 2018 - Smernica o spôsobe uhrádzania ročných členských príspevkov a registračných poplatkov SZK

Príloha č. 4 výročnej správy 2018 - Smernica o výpočte príspevku na kluby SZK

Príloha č. 5 výročnej správy 2018 - Prestupový poriadok SZK platný od 3.10.2017-3

Príloha č. 6 výročnej správy 2018 - DISCIPLINÁRNY-PORIADOK-SZK_22.6.2018

Príloha č. 7 výročnej správy 2018 - Účtovná závierka SZK