KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Sumarizácia COVID opatrení platných od októbra 2020

Sumarizácia COVID opatrení platných od októbra 2020

 

oddelenie krízového riadenia na ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo pre internú potrebu ministerstva prehľadné zosumarizovanie opatrení platných od 1.10.2020. V texte nižšie nájdete prehľadnú rekapituláciu opatrení, ktorá Vám pomôže lepšie sa orientovať v prijatých reštrikciách.

S pozdravom

sekretariát SZK

 

 

Covid opatrenia platné od 01.10.2020