KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

WEBINÁR o čerpaní príspevkov podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov

Vážení štatutári klubov Slovenského zväzu karate,

dňa 14.9.2023 o 20:30 hod Vás pozývame na informačno-edukačný WEBINÁR pre všetkých, ktorí čerpali, alebo ešte budú čerpať v roku 2023 rozpočet z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom príspevku podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch

*Webinár sa uskutoční v ONLINE forme prostredníctvom ZOOM.ID
*prihlasovacie údaje budú zaslané každému štatutárovi mailomCieľom webinára je:
- vysvetliť postupy dané MŠVVaŠ SR pri vyúčtovaní príspevku
- definovať oprávnené výdavky a najmä postup pri ich vyúčtovávaní
- objasniť prácu s Informačným systémom SZK
- poskytnúť priestor na Vaše otázky

*v prípade, že máte už teraz otázky, na ktoré by Ste radi počuli odpovede na webinári - prosím obratom ich zasielajte na mail: mackova@karate.sk, aby sme Vám dokázali na webinári priamo odpovedať.