KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

2. International KARATE CAMP 2023

Organizačné informácie pre reprezentantov na 2. International KARATE CAMP 2023

 

 

Dátum: 30.07. - 06.08.2023

Miesto: SPORT  RESORT  SLOVENKA, Moštenica

 

Registrácia a platba (v hotovosti) na mieste: nedeľa 30.07.2023 od 16:00 hod.

 

Prvý tréning: nedeľa 30.07.2023 o 17:30 hod.

 

Sústredenie končí v sobotu 05.08.2023 o 12:00 hod. obedom.