KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Od 20.5. - otvorenie vnútorných športovísk

Od stredy sa otvárajú aj vnútorné športoviská a plavárne, zatiaľ len pre organizovaný šport

 

zdroj: www.olympic.sk

 

https://www.olympic.sk/clanok/od-stredy-sa-otvaraju-aj-vnutorne-sportoviska-plavarne-zatial-len-pre-organizovany-sport