KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Stredoslovenský zväz karate - skúšky technickej vyspelosti na stupne 2. - 1. kyu a 1. - 6. dan

Stredoslovenský zväz karate


Vás pozýva na


skúšky technickej vyspelosti na stupne 2. - 1. kyu a 1. - 6. dan

 

Pozvánka

 

Miesto konania: Horná Trnávka /okres Žiar nad Hronom/, kultúrny dom

 

Dátum a čas konania: 05.02.2022 (sobota), 10:00 hod.

 

Organizátor: Stredoslovenský zväz karate

 

Usporiadateľ: MŠK Žiar nad Hronom /Mgr. Ľubomír Striežovský - 0948 020 527/

 

Skúšobná komisia:

Predseda komisie:  p. Jozef Poliak /6. dan/

Členovia komisie:   podľa schválenia VV SsZK

 

Prezentácia: 05.02.2022 (sobota), od 09:30 hod.

 

Poplatky: (za príslušné STV v zmysle platného finančného poriadku SsZK)

o 2. kyu : 20 €

o 1. kyu : 30 €

o 1. Dan : 55 €

o 2. Dan : 70 €

o 3. Dan : 85 €

o 4. Dan : 100 €

o 5. Dan : 115 €

o 6. Dan : 130 €

 

Poplatok za skúšky je potrebné uhradiť prevodom na účet: VÚB - IBAN: SK2602000000000036538312

(bližšie informácie o spôsobe platby u p. Pavlíkovej - 0905 220 711/ pavlikova.lucia@post.sk) alebo na mieste.