KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

LINKY

ŠKOLSKÝ ŠPORT - MODUL KARATE

"Zahraj si: UBRÁŇ SA!"

 

 

43rd GRAND PRIX SLOVAKIA

17. - 19. február 2023

 

 

FOTOGALÉRIA

www.sutazekarate.sk

Online registrácia

 

 

 

 

 

WKF Ranking

 

 EKF
Európska federácia karate

 

 WKF
Svetová federácia karate

 

 

  Facebook

  Fanpage SZK

 

 

 

YOUTUBE

WKF Karate World Champ

 

Vyúčtovanie dotácie zo štátneho rozpočtu

 

   IOC
 Medzinárodný olympijský výbor

 

 

 

 

Stredoslovenský zväz karate - skúšky technickej vyspelosti na stupne 2. - 1. kyu a 1. - 6. dan

Stredoslovenský zväz karate


Vás pozýva na


skúšky technickej vyspelosti na stupne 2. - 1. kyu a 1. - 6. dan

 

Pozvánka

 

Miesto konania: Horná Trnávka /okres Žiar nad Hronom/, kultúrny dom

 

Dátum a čas konania: 05.02.2022 (sobota), 10:00 hod.

 

Organizátor: Stredoslovenský zväz karate

 

Usporiadateľ: MŠK Žiar nad Hronom /Mgr. Ľubomír Striežovský - 0948 020 527/

 

Skúšobná komisia:

Predseda komisie:  p. Jozef Poliak /6. dan/

Členovia komisie:   podľa schválenia VV SsZK

 

Prezentácia: 05.02.2022 (sobota), od 09:30 hod.

 

Poplatky: (za príslušné STV v zmysle platného finančného poriadku SsZK)

o 2. kyu : 20 €

o 1. kyu : 30 €

o 1. Dan : 55 €

o 2. Dan : 70 €

o 3. Dan : 85 €

o 4. Dan : 100 €

o 5. Dan : 115 €

o 6. Dan : 130 €

 

Poplatok za skúšky je potrebné uhradiť prevodom na účet: VÚB - IBAN: SK2602000000000036538312

(bližšie informácie o spôsobe platby u p. Pavlíkovej - 0905 220 711/ pavlikova.lucia@post.sk) alebo na mieste.