KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Školenie trénerov na Prešovskej univerzite

Školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa - všeobecná časť

 

 

preposielame Vám informácie z pripravovaného školenia, ktoré sa bude konať na pôde Prešovskej univerzity v Prešove, Fakulte športu. 

Všeobecná časť vzdelávania trénerov je plánovaná v termíne 18. - 20.10.2019 a prihlasovanie pre záujemcov o získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti trénera 1. kvalifikačného stupňa už bolo spustené. 

 

 Pozvánka

 

Prihlasovanie sa na: https://forms.gle/5bjtiv6ZKotKi1Az8 + info o prihlásení treba poslať aj na: mackova@karate.sk .

 

!!! K získaniu vzdelania a odbornej kvalifikácií v SZK je potrebné absolvovať aj špeciálnu časť školenia, kde termín konania nie je ešte stanovený !!!