KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Karate1 Premier League - Baku, AZE

KARATE1 PREMIER LEAGUE, BAKU / AZE

2. - 4. septembra 2022

 

Na Karate 1 Premier League, Baku  2022 bude otvorené dodatočné registračné obdobie 48 hodín - štvrtok 18. augusta 2022 od 12:00 (GMT +0) do soboty 20. augusta 2022 do 12:00 (GMT +0) pre všetkých športovcov zaradených medzi 1 až 100 v rebríčku WKF podujatia, pokiaľ počet prihlásených v kategórii neprekročí maximálny počet 32 prihlásených.

 

 

Vzhľadom k tomu, že pre seniorské kategórie bude najbližšia vrcholná súťaž Majstrovstvá Európy marec/2023, príprava a kontrolné turnaje K1 Premier League nebudú pre kategórie seniorov do konca roku 2022 zo strany SZK podporované a ani náklady spojené s účasťou na nich seniorským reprezentantom refundované.

V tomto odbodí bude SZK prednostne podporovať kategórie mládeže u ktorých prebieha plán prípravy na Majstrovstvá sveta v októbri 2022.

 

 

V prípade, že sa seniori budú chcieť napriek tomu turnaja K1 Premier League v Baku (2.-4.9.2022) zúčastniť, bude postup pri zabezpečení účasti nasledovný:

 

Dopravu a ubytovanie si každý organizuje samostatne - individuálne, alebo na klubovej úrovni.

 

Registrácia:

https://www.sportdata.org/wkf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=579#a_eventhead

 

-v 1.fáze registrácie - od 10.júla (o 12:00 hod.GMT+0) - do 17.júla 2022

sa reprezentanti registrujú individuálne (platí pre pretekárov na 1 - 32 mieste v aktuálnom WKF Rankingu platného ku K1 PL Baku 2022)

 

-v 2.fáze registrácie - od 18.júla (o 12:00 hod.GMT+0) - do 1.augusta 2022

sa reprezentanti registrujú individuálne (platí pre pretekárov na 33 - 64 mieste v aktuálnom WKF Rankingu platného ku K1 PL Baku 2022) 

 

-v 3.fáze registrácie - od  2.augusta  (o 12:00 hod.GMT+0) - do 18.augusta 2022

sa reprezentanti registrujú individuálne (platí pre pretekárov na 65 -100 mieste v aktuálnom WKF Rankingu platného ku K1 PL Baku 2022)


Aktuálny WKF Ranking k 1.7.2022:

http://vm0443.serverbase.systems/wkfranking/ranking_main.php?hidemenu=true&hidedob=true&numberofranked=32&ranking_category=0&enddate=2022-07-01

 

Všetkým reprezentantom, ktorí nie sú zaočkovaní doporučujeme absolvovať očkovanie, nakoľko doklad o zaočkovaní môže byť podmienkou účasti a rovnako podmienkou na vyhnutie sa povinnej karanténe po návrate do SR.