KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Študijný program - trénerstvo a trénerstvo a učiteľstvo TV

Vážení priatelia,

 

nižsie Vás informujeme o možnosti získania vzdelania na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave.

 

 

FTVŠ UK ponúka záujemcom o štúdium pestrú paletu študijných programov I., II. a III. stupňa štúdia, vrátane možnosti študovať trénerstvo karate v rámci študijných programov trénerstvo a trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy.

 

 

 

Možnosť štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte telesnej výchovy a športu

  • V bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch

Viac informácií tu: https://www.fsport.uniba.sk/studium/uchadzac-o-studium-prijimacie-konanie/

 

  • Možnosť získania trénerských kvalifikácií I., II. a III. stupňa v rámci Trénerskej akadémie FTVŠ UK

Viac informácií tu: https://www.fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania/trenerska-akademia/