KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Dôležité upozornenie!!!

Vážení členovia SZK,


Pri importe údajov do štátneho systému sa vyskytlo v údajoch našich členov a klubov pár nedostatkov.

 

Po prihlásení do SZK-INFO si skontrolujte preto nasledovné:

1. IČO klubu - nájdete ho v Menu klubové údaje - tu bolo chybné alebo nezadané ičo pri 6 kluboch
2. V menu Členovia som Vám dorobil nasledovné kontroly
- ak je rodné číslo červeným písmom, treba ho opraviť, pravdepodobne ste prehodili alebo zamenili číslice, vyskytli sa aj neúplné rodné čísla. Rodné čísla môžete zadávať s lomítkom aj bez lomítka.
- ak je pod menom text Neúplná adresa, prosím doplňte adresu - kontaktnú aj trvalú. Ak obec nemá názov ulice, napíšte tam názov obce, pole nesmie ostať prázdne!

 

Tieto údaje mali byť aktualizované už 15.8.2018, preto neodkladne odstráňte tieto chyby! Na členov, ktorí nebudú naimportovaní v štátnom systéme, nebudú môcť byť poskytnuté dotácie, ani po Vašich urgenciách po termíne.

 

Termín: 29.8.2018

 

30.8.2018 bude spravený posledný import, z ktorého sa budú počítať dotácie!

 

Ľubomír Striežovský - predseda ŠTK