KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

ONLINE míting štatutárov klubov SZK

Milí priatelia,


Prezident Slovenského zväzu karate pozýva štatutárov, alebo zástupcov klubov SZK na ONLINE MÍTING, ktorí sa bude konať v UTOROK od 20:30 hod - a týkať sa bude nasledovných oblastí:

 

1) Aktuálne spojenie Videosúťaží SZK všetkých vekových kategórií

2) informácie o možnostiach plánovania zväzových aktivít v súvislosti so šírením II. vlny koronavírusu (súťaže, sústredenia, reprezentácia)

3) dotácie a podpora klubov SZK

4) iné...

 

 

Čo treba urobiť, aby Vaše pripojenie prebehlo úspešne???

Potrebné informácie boli každému zástupcovi klubu zaslané mailom.

 

Pri vstupe si vypnite mikrofón do pozície "MUTE". V rámci pripojenia je možné použiť tablet, notebook, počítač, či mobil. Inštalácia aplikácie nie je potrebná pre fungovanie pripojenia.

 

!!!dôležité!!! z pohľadu ochrany súkromia poprosíme, aby Ste účty, resp.

Vaše kontá mali premenované celými menami/priezviskami + názov klubu, aby sme vedeli, koho do skupinky z "waiting room" púšťame! Ak bude názov konta všeobecný, je možné, že na míting nebudete pripustení...

 

Pre všetkých zástupcov klubov a trénerov SZK je ONLINE vstup bez potrebného hesla!!!

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

Sekretariát SZK