KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

LINKY

ŠKOLSKÝ ŠPORT - MODUL KARATE

"Zahraj si: UBRÁŇ SA!"

 

 

43rd GRAND PRIX SLOVAKIA

17. - 19. február 2023

 

 

FOTOGALÉRIA

www.sutazekarate.sk

Online registrácia

 

 

 

 

 

WKF Ranking

 

 EKF
Európska federácia karate

 

 WKF
Svetová federácia karate

 

 

  Facebook

  Fanpage SZK

 

 

 

YOUTUBE

WKF Karate World Champ

 

Vyúčtovanie dotácie zo štátneho rozpočtu

 

   IOC
 Medzinárodný olympijský výbor

 

 

 

 

GRAND PRIX SLOVAKIA 2022

42.ročník

GRAND PRIX SLOVAKIA / VEĽKÁ CENA SLOVENSKA

26. - 27. marca 2022

 

Na 42. ročníku Veľkej ceny Slovenska 2022 sa zúčastnilo spolu 234 klubov z 30 krajín, 1.490 štartujúcich v 1.945 štartoch

 

 Výsledky Grand Prix Slovakia 2022 / Veľká cena Slovenska 2022

 

 Draws / Výsledky zápasov

 

Výsledky Slovakia

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Súťaž je sledovaná pre všetky vekové kategórie - deti, mládež, ml.kadeti, kadeti, juniori, U21 a seniori.

 

 GP Slovakia 2022 je zaradená:

 

- v pláne prípravy na Majstrovstvá Európy seniorov Gaziantep / Turecko 2022

- v pláne prípravy na Majstrovstvá Európy kadetov, juniorov, U21 Praha/Česko 2022

 

 TIMETABLE , ČASOVÝ ROZPIS

 

 Propozície 1. _ SVK

 

 Bulletin 1. _ ENG

 

 Registration for PARA - KARATE

 

 Ubytovanie

 

 PLAGÁT - POSTER

 

Dátum: 26. - 27. marec 2022 (SOBOTA - NEDEĽA)

Miesto: NTC aréna Národného tenisového centra, Príkopova 6, 831 03 Bratislava, Slovensko

Registrácia: 

https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=6202#a_eventhead