KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

GRAND PRIX SLOVAKIA 2022

42.ročník

GRAND PRIX SLOVAKIA / VEĽKÁ CENA SLOVENSKA

26. - 27. marca 2022

 

Na 42. ročníku Veľkej ceny Slovenska 2022 sa zúčastnilo spolu 234 klubov z 30 krajín, 1.490 štartujúcich v 1.945 štartoch

 

 Výsledky Grand Prix Slovakia 2022 / Veľká cena Slovenska 2022

 

 Draws / Výsledky zápasov

 

Výsledky Slovakia

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Súťaž je sledovaná pre všetky vekové kategórie - deti, mládež, ml.kadeti, kadeti, juniori, U21 a seniori.

 

 GP Slovakia 2022 je zaradená:

 

- v pláne prípravy na Majstrovstvá Európy seniorov Gaziantep / Turecko 2022

- v pláne prípravy na Majstrovstvá Európy kadetov, juniorov, U21 Praha/Česko 2022

 

 TIMETABLE , ČASOVÝ ROZPIS

 

 Propozície 1. _ SVK

 

 Bulletin 1. _ ENG

 

 Registration for PARA - KARATE

 

 Ubytovanie

 

 PLAGÁT - POSTER

 

Dátum: 26. - 27. marec 2022 (SOBOTA - NEDEĽA)

Miesto: NTC aréna Národného tenisového centra, Príkopova 6, 831 03 Bratislava, Slovensko

Registrácia: 

https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=6202#a_eventhead