KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Majstrovstvá Európy sú preložené !!!

Aktuálne informácie z EKF:

 

Majstrovstvá Európy kadetov, juniorov, U21, Tampere/Fínsko 2021

 

1. Nasledujúce Majstrovstvá Európy kadetov, juniorov a U21 ako aj EKF Rozhodcovský kurz, ktoré sa budú konať vo fínskom Tampere sa odkladajú na termíny 20. - 22. august 2021 (súťaž) a 17. - 19. august 2021 (rozhodcovský kurz).

Upozorňujeme, že vekové kategórie sa budú riadiť obvyklými pravidlami súťaže, čo znamená, že veková kategória sa určuje podľa veku pretekára v prvý deň súťaže.

 

 

 

Majstrovstvá Európy seniorov, Göteborg/Švédsko 2021

 

2. Seniorské Majstrovstvá Európy naplánované na mesiac máj v r.2021 - Göteborg/Švédsko, potvrdí Švédska federácia najneskôr do 10. novembra 2020. Alternatívni hostitelia podujatia sa budú brať do úvahy, ak Švédska federácia nebude schopná zaručiť podujatie v uvedený dátum. EKF opätovne potvrdzuje svoj záväzok vyčerpať všetky možnosti konania seniorských majstrovstiev EKF, pričom náležite zohľadní skutočnosť, že sa jedná o kvalifikačné podujatie pre olympijské hry v Tokiu. Do úvahy spadajú rôzne možnosti, ak by nebolo možné, aby švédska federácia podujatie usporiadala: ako je napríklad EKF spoluorganizácia podujatia s alternantívnym/potenciálnym hostiteľom alebo priame organizovanie podujatia.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. The next edition of the EKF Cadet, Junior and U21 Championships, as well as the EKF Referee Course to be held in Tampere, Finland, is postponed for the dates of 20-22 August 2021 (competition) and 17-19 August 2021 (Referee course) respectively. Please note that the age categories will apply as usual according to the competition rules, meaning that the dates of reference for determining the age will be the first day of the competition.

2. The EKF Senior Championships scheduled for the month of May 2021 in Gothenburg, Sweden, will be reconfirmed by the Swedish Federation latest by 10th November. Alternatives hosts for the event will be considered should the Swedish Federation not be in a position to guarantee the event at the mentioned date. The EKF reconfirms its commitment to exhausting all possibilities for holding the EKF Senior Championships, taking due consideration of the fact that it is a qualifying event for the Tokyo Olympic Games. This includes studying options such as EKF co-organising the event with the potential host or organising the event directly, should it not be possible for the Swedish NF to finally host the event.