KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Školenie trénerov na FTVŠ UK

Preposielame informáciu o plánovaných vzdelávacích aktivitách organizovaných v rámci vzdelávacieho projektu Trénerská/Inštruktorská akadémia FTVŠ UK v Bratislave - všeobecná časť.

 

Plánovaný vzdelávací program pre získanie kvalifikácie tréner/ inštruktor I. stupňa bude v termíne 11.10.-13.10.2019 - všeobecná časť.

 

Plánovaný vzdelávací program pre získanie kvalifikácie tréner/ inštruktor II. stupňa bude predbežne:

1.časť - 25. - 27.október 2019, 2.časť - 14. - 15.december 2019 - všeobecná časť.

 

Plánovaný vzdelávací program pre získanie kvalifikácie tréner/ inštruktor III. stupňa bude:

1 časť - november 2019, 2. časť - január 2020 - všeobecná časť.

 

 

Informácie o vzdelávacích programoch I. až III. stupňa :

Internetová stránka -
TU<https://www.fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania/trenerska-akademia/aktualne-aktivity-20192020/>

Facebook stránka -
TU<https://www.facebook.com/trenerska.akademia/posts/1811995499084538/>

 

 

Prihlasovanie sa na: mackova@karate.sk

POZOR!!! Deadline na prihlásenie na 1. a 2. kv. stupeň je 1.10.2019!!!!

 

!!! K získaniu vzdelania a odbornej kvalifikácií v SZK je potrebné absolvovať aj špeciálnu časť školenia, kde termín konania nie je ešte stanovený !!!