KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Vzdelávania trénerov karate

Staňte sa vysokoškolsky vzdelaným trénerom karate najvyššej kvalifikácie

 

 

 

Nezabudnite, že len do konca februára (28.2.2021) sa môžete prihlásiť na štúdium trénerstva karate v dennej aj externej forme na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 

Katedra telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici aj tento rok otvára študijný program učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo so zameraním na trénera karate. Trénerská špecializácia karate už niekoľko rokov patrí medzi najúspešnejšie špecializácie z pomedzi úpolových športov na KTVŠ FF UMB. Trénerské a telovýchovné vzdelanie na Univerzite Mateja Bela získali viacerí úspešní karatisti, tréneri a funkcionári. Medzi inými to boli aj tieto osobnosti Slovenského karate: Mária Levická, Mária Černá, Lenka (Plachká) Beňová, Miroslava (Valičková) Pálová, Lucia Povalačová, Dominika Tatárová, Katarína Jombíková, Klaudio Farmadín, Roman Švantner, Ján Majer, Ján Herud, Vladislav Polgár, Miroslav Sližik, Ivan Krupa, Richard Dobrotka a mnoho ďalších.

 

Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia získava po ukončení štúdia 4. kvalifikačný stupeň a absolvent magisterského štúdia 5. kvalifikačný stupeň trénera karate (teda najvyšší možný stupeň trénerskej kvalifikácie).   

 

Základné informácie nájdete v nasledujúcich odkazoch:

 

Informácie pre uchádzačov

 

Ponuka štúdia Bc.

 

Info k prihláškam

 

Odkazy na sociálne siete a YouTube:

Katedra telesnej výchovy a športu v BB - YouTube 

https://www.facebook.com/ktvsumb 

 

Webové stránky:

www.ff.umb.sk

www.ktvs.sk

 

Propagačné videá KTVŠ:

https://www.youtube.com/watch?v=-sGhIYnXmHU&t=3s 

https://www.youtube.com/watch?v=39PWKgMOOk4