KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

32.ročník Európskeho seminára IKGA

V dňoch od 3.7 - 8.7.2017 sa uskutočnil 32. ročník európskeho seminára organinizácie IKGA, pod vedením prezidenta Saiko Shihana Goshiho Yamaguchiho, najmladšieho syna legendy štýlu Goju ryu Gogéna Yamaguchiho. 


"Z organizačného hľadiska sme hľadali miesto, ktoré by spropagovalo okrem karate aj samotné Slovensko, čo sa nám v plnej miere podarilo. Rozhodli sme sa pre Poprad, ktorý leží na upätí Vysokých Tatier a ktoré sú atraktívne pre návštevníkov mesta.

Seminára sa zučastnilo 14. štátov z Európy: Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Česká republika, Ukrajina, Rumunsko, Holandsko, Švajčiarsko, Belgicko, Portugalsko, Švédsko, Nórsko, Anglicko a Slovensko.

Náplňou sústredenia bolo zdokonaľovanie si štýlu Goju ryu, pod vedením majstra, ktorý od troch rokov vyrastal v dojo a ktorého otec zasvätcoval do tajov karate. Kto cvičil pod majstrom štýlu priamo od koreňov, určite mi dá za pravdu. 150 cvičencov, z toho, 2/3 čiernych pásov poctivo cvičilo a zdokonaľovalo si svoj štýl.

V závere seminára prišiel na pozvanie aj prezident SZK Ing. Daniel Liška, ktorý sa zúčastnil aj otvoreného tréningu pre záujemcov. Po vrelom rozhovore so Saiko Shihanom Goshim Yamaguchim, pri spoločnom obede si naznačili aj perspektívy spolupráce do budúcna medzi organizáciami."

 

Predstaviteľ IKGA na Slovensku Július Valenta.