KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Kvalifikačný systém na OH mládeže 2018.

Olympíjske hry mládeže 17.-18.10.2018, Buenos Aires, Argentína

 

Qualification system

 

Youth Olympic games

 

Qualification flow chart

 

Ranking Regulations