KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Európsky týždeň športu 2019 (23. - 30. september)

Európsky týždeň športu 2019 (23. - 30. september)

 

 

Vážení športoví priatelia,

aj v tomto roku bolo Národné športové centrum (NŠC) menované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR národným koordinátorom 5. ročníka Európskeho týždňa športu.