KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Majstrovstvá Európy regiónov - družstiev 2015

Dňa 6.-7. júna 2015 sa v Paríži (Francúzsko) konajú

Majstrovstvá Európy regiónov - družstiev 2015 / European karate championshops for regions 2015


Výsledky našich reprezentantov:


3.miesto - Kata cadet-junior female

7.miesto - Kumite cadet-junior female

 


KATA CADET-JUNIOR FEMALE

(E.Brázdová, N.Merašická, Ľ.Báčiková)

V 1.kole prehrali s ESP 2:3, v repasáži v 1.kole vyhrali s TUR 5:0, v 2.kole vyhrali so SRB 5:0 a obsadili 3.miesto. GRATULUJEME !!!

 

KUMITE CADET-JUNIOR MALE

(D.Podsklan, A.Joba, N.Faltus, D.Imrich, P.Bitto, M.Fedor, J.Fuzer)

1.kolo FREE, V 2.kole vyhrali s BIH 3:0, v 3.kole prehrali so SRB 0:3


KUMITE SENIOR FEMALE

(L.Kováčiková, V.Semaníková, M.Kopúňová, Z.Schwartzová)

1.kolo FREE, v 2.kole vyhrali s UKR za stavu 1:1, v 3.kole prehrali s BIH 0:1


KUMITE CADET-JUNIOR FEMALE

(N.Jelžová, D.Bogárová, R.Vidová, I.Macejková, L.Ťažká)

1.kolo FREE, v 2.kole prehrali s CRO 1:2, v repasáži v 1.kole vyhrali s TUR, v 2.kole prehrali so SRB a obsadili tak 7.miesto

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

!!! Nominovaní reprezentanti - svoju účasť treba písomne nahlásiť najneskôr do 25.5.2015 (PONDELOK) trénerovi štátnej reprezentácie Petrovi Mackovi na macko@karate.sk.

 

Bulletin


Nominácia reprezentantov:

 

Družstvo kata kadetky-juniorky: Báčiková Ľ., Brázdová E., Merašická N.

 

Družstvo kumite kadeti-juniori: kadeti - Faltus N., Jóba A., Podsklan D.,

                                              juniori - Bitto P., Fedor M., Fuzer J., Imrich D.

 

Družstvo kumite kadeti-juniori: kadetky - Bogárová D., Jelžová N.,

                                               juniorky - Macejková I., Ťažká L., Vidová R.

 

Družstvo kumite seniorky: Kopúňová M., Kovačiková L., Schwartzová Z., Semaníková Veronika

 

 

Organizačné informácie:

 

Stretnutie reprezentantov v NR:

3.6.2015 (streda) o 20:15 hod. v Nitre - (parkovisko pri veľkom kruhovom objazde na Štúrovej ul., vedľa predajne Jutex)

Odchod autobusu z NR:

o 20:30 hod.

 

Stretnutie reprezentantov v BA:

3.6.2015 (streda) o 21:45 hod. v Bratislave - pri Dome Športu, Junácka ul. 6 (vedľa Polusu)

Odchod autobusu z BA:

o 22:00 hod.

 

Predpokladaný návrat z turnaja je v pondelok v doobedňajších hodinách pred Dom športu v Bratislave a následne  do Nitry.

Je zabezpečená doprava, ubytovanie, strava (raňajky, večera) a štartovné.

Podmienkou účasti na turnaji je uzavretie športovej poistky na deň turnaja (6.-7.6. 2015) ako aj cestovné poistenie na dni 3.- 8.6.2015.