KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Rozhovor s prezidentom WKF

Rozhovor olympíjskeho média Around the Rings s prezidentom svetovej federácie karate WKF - ANTONIO ESPINÓS.

 

http://aroundtherings.com/site/A__74205/Title__On-the-Record-Karate-Seizes-Olympic-Opportunity/292/Articles