KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Fotogaléria z Letného reprezentačného sústredenia v Moštenici 07/2020 a 08/2020

Fotogaléria z Letného reprezentačného sústredenia v Moštenici - 01.-05.07.2020 a 23.-29.08.2020

Fotogaléria