KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

WKF - nové informácie

WKF - nové informácie

 

informácie o chráničoch - SK verzia

informácie o zmenách pravidiel - ANJ verzia