KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Karate1 Series A - Salzburg, Rakúsko 2017

Karate 1 - Series A, Salzburg, Rakúsko

(7.- 8. október 2017)


Výsledky našich reprezentantov:

 

3.miesto - Brázdová E.-Merašická N.-Báčiková Ľ. - KATA TEAM ŽENY

(počet družstiev v kategórií: 10)

7.miesto - Viktória Semaníková - KUMITE ŽENY - 55 kg

(počet pretekárov v kategórií: 97)

9.miesto - Jaroslava Baňasová - KUMITE ŽENY - 61 kg

(počet pretekárov v kategórií: 107)


Kata team ženy: (Brázdová E.-Merašická N.-Báčiková Ľ.)

(počet družstiev v kategórií:10)

1.kolo FREE, v 2.kole prehrali s TUR 0:5. V repasáži v 1.kole vyhrali s MNE 3:2  a obsadili tak 3.miesto. GRATULUJEME !!!

 

https://www.sportdata.org/wkf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=116&ver_info_action=catmitlist#a_eventheadend

 

 

 

Bulletin turnaja


!!! Nominovaní reprezentanti - svoju účasť, alebo v prípade svojej neúčasti treba písomne nahlásiť do 22.9.2017 (PIATOK) trénerovi štátnej reprezentácie Petrovi Mackovi na macko@karate.sk, spôsobom:


MENO,PRIEZVISKO - KATEGÓRIA - POTVRDENIE ÚČASTI/NEÚČASTI


!!! v prípade nepotvrdenia nominácie do 22.9.2017, bude reprezentant z nominácie vyradený !!!


NOMINOVANÍ REPREZENTANTI:


KATA:

kata st. juniori U21: Smoliga J.E. (ŠŠK BA)

kata st. juniorky U21: Brázdová E. (ŠŠK Prievidza), Bačíková L. (ŠŠK Prievidza), Merašická N. (ŠŠK Prievidza) + kata team


KUMITE:

kumite st. juniori - 60 kg: Imrich D. (Iglow SNV)

kumite st. juniori - 75 kg: Džačovský Ľ. (CMK BB), Hačko M. (Slovšport TT)

kumite st. juniori - 84 kg: Bitto P. (Slovšport TT)

kumite st. juniori +84 kg: Jóba A. (Taiyó Kolárovo)


kumite st. juniorky - 50 kg:
Spálová T. (ŠŠK BA), Cichrová R. (ŠŠK BA)

kumite st. juniorky - 61 kg: Vidová R. (Dukla BB), Kuklová H. (Kachi NR)

kumite st. juniorky - 68 kg: Tapajčíková T. (MP Brezno), Ťažká L. (MP Brezno)


Organizačné informácie:

 

Odchod na turnaj: dňa 6.10.2017 (PIATOK)

 

v Nitre o 8:30 hod. - odchod autobusu (parkovisko pri veľkom kruhovom objazde na Štúrovej ul., vedľa predajne Jutex)

 

v Bratislave o 9:45 hod. - stretnutie reprezentantov (pri Dome Športu, Junácka ul. 6, vedľa Polusu)
o 10:00 hod. - odchod autobusu

 

Predpokladaný návrat z turnaja je v NEDEĽU 8.10.2017 vo večerných hodinách.


Podmienkou účasti na turnaji je uzavretie športovej poistky na deň turnaja ako aj cestovné poistenie na dni mimo SR.
Účastníci musia mať platný cestovný pas.