KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

PLES karate - 50. rokov karate na východnom Slovensku

Dňa 20.1.2024 sa bude konať

 

PLES pri príležitosti 50. rokov karate na východnom Slovensku

 

- info a listky u členov Výkonneho výboru VUKABU.

kontakt: Peter Bozogáň st.: 0907 927 132