KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Informácia prezidenta

Informácia prezidenta

 

Na včerajšom zasadnutí VV SOŠV boli na základe návrhu SZK, po posúdení a doporučení športovou radou SOŠV do dvadsaťčlenného Juniorského olympijského tímu schválení aj  karatisti Adam Štelcl a Adela Vlasáková.


Gratulujeme.

 

ADELA VLASÁKOVÁ

 

 

ADAM ŠTELCL