KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Nominácia na EUSA 2022

EUSA - European Universities Games

 

Dátum: 26. - 31. júl 2022

Miesto: Lodž/Poľsko

 

NOMINÁCIA REPREZENTANTOV:

 

Kata seniorky:

Vaňušaniková Jana (Ekonomická univerzita v Bratislave)
Bahledova Patricia (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
Takáčová Tereza (Univerzita Komenského v Bratislave)

Kata seniori:

Smoliga Julian Enrik (Univerzita Komenského v Bratislave)

Kumite seniorky do 50kg:

Šimčíková Kristína (Slovenská technická univerzita v Bratislave)
Spálová Tereza (Univerzita Komenského v Bratislave)

Veisová Dominika (Univerzita Matej Bela v Banskej Bystrici)


Kumite seniorky do 55kg:

Vargová Natália (Trnavská univerzita v Trnave)
Kuklova Hana (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave)

Kumite seniorky - 68 kg:

Krivdová Sára (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

Kumite seniorky nad 68kg:

Bakayová Zita (Univerzita Koštantína Filozofa v Nitre)

Kumite seniori do 60kg:

Bugoš Adam (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

Kumite seniori do 67kg:

Imrich Dominik (Ekonomická univerzita v Bratislave)
Homola Matej (Paneurópska vysoká škola)

Kumite seniori do 75kg:

Podsklan David (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
Štetina Jakub (Univerzita Komenského v Bratislave)

Kumite seniori do 84kg:

Smoliga Julian Enrik (Univerzita Komenského v Bratislave)

Kumite seniori nad 84kg

Kósa Tomáš (Univerzita Komenského v Bratislave)
Turčaník Michal (Univerzita Komenského v Bratislave)

Kumite team seniorky
Kumite team seniori