KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

M-SR detí a žiakov sa odkladajú

Vážení priatelia,

 

Vzhľadom na aktuálne nepriaznivú situáciu ohľadom pandémie COVID 19 a aj s ohľadom na zavedenie nových opatrení prijatých vládou SR od 1.9.2020, ktoré neumožňujú absolvovať tréningový proces v plnom rozsahu vo väčšine klubov na Slovensku práve v období pred plánovanými M-SR,  sa Majstrovstvá Slovenska detí a žiakov, ktoré boli plánované na 26.septembra 2020 v Košiciach presúvajú na neskorší termín.

 

Ohľadne ďalších súťaží, ktoré sú plánované Vás budeme bezprostredne podľa podmienok a možností informovať.

 

sekretariát SZK