KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Školenie rozhodcov (I., II.,III. kvalif. stupňa)

Školenie rozhodcov (I., II., III. kvalif. stupňa)

 

Rozhodcovská komisia Slovenského zväzu karate organizuje v spolupráci s Asociáciou karate klubov Bratislava/AKKB školenie rozhodcov kvalifikačných stupňov (I. - III.) a to v termíne:

 

12. - 13.10.2019.

 

12.10.2019 - I. kv. stupeň v Bratislave, ZŠ Tupolevova 

12.10.2019 - II. kv. stupeň - vo Viničnom počas Bratislavského pohára AKKB

13.10.2019 - I. + II. kv. stupeň v Bratislave, ZŠ Tupolevova 20

 

Pozvánka na vzdelávací progam - ROZHODCA I.-II.-III: kv. stupňa

PROGRAM - časovo-tematický plán

 

 

 

Základnými podmienkami účasti na školení sú:

 

Rozhodca I. kv. stupňa:

vek 16 rokov, STV min. 4. Kyu, platný preukaz SZK


Rozhodca II. kv. stupňa:

kvalifikačný stupeň I. (alebo 3. rozhodcovská trieda), vek 18 rokov, STV min. 2. Kyu, prax min. 2 roky, platný preukaz SZK.


Rozhodca III. kv. stupňa:

kvalifikačný stupeň II. (alebo 2. rozhodcovská trieda), vek 18 rokov, STV min. 1. Dan, prax min. 2 roky na súťažiach SZK, platný preukaz SZK.

 

Poprosíme záujemcov, aby sa najneskôr do 04.10.2019 prihlásili u predsedu RK SZK (Vojtech Jankó) na e-mail: vojtech.janko@gmail.com s uvedením informácie o aký kvalifikačný stupeň majú záujem.

Následne bude záujemcom poslaná pozvánka s uvedením podrobných informácií.