KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Antidoping - Sprievodca čistým športom

Dear National Federations

Parents and guardians have an important role in their child's development as a clean athlete. This requires an understanding of anti-doping rules, and just as importantly, an ability to positively influence their child's values and behaviours, which in turn can prevent doping.

Our Anti-doping partners the International Testing Agency (ITA) have prepared a tailored presentation that we believe can be of great value to you. So, please invite your parents and guardians to partake in the ¨Parents and Guardians: A Guide to Clean Sport.¨ It will be in English with simultaneous translation to four additional languages - Arabic (العربي), Spanish (español), French (français) and Russian (русский).

Topic: Parents and Guardians: A Guide to Clean Sport

 

Registration link: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_aGL42DYbRx6x8WEeVgAj0ghttps://notice.wkf.net/c/qexyg/se4dmsd2/zkfqi-jaoko )

 

Event date: Tuesday 31 May 14:00-15:00 CET

Thank you for your support - Feel free to share this information and together we can Keep Sport Real.

Warm regards,

Michael
WKF Anti-DopingNaši antidopingoví partneri Medzinárodná testovacia agentúra (ITA) pripravili prezentáciu na mieru, o ktorej veríme, že dokáže mať pre Vás veľkú hodnotu. Pozvite teda svojich rodičov a opatrovníkov, aby sa zúčastnili na ¨Rodičia a opatrovníci: Sprievodca Clean Sport.¨ Bude v angličtine so simultánnym programom preklad do štyroch ďalších jazykov - arabčina (العربي), španielčina (español), francúzština (français) a ruština (русский).

Téma: Rodičia a opatrovníci: Sprievodca čistým športom


Registračný odkaz: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_aGL42DYbRx6x8WEeVgAj0ghttps://notice.wkf.net/c/qexyg/se4dmsd2/zkfqi-jaoko )


Dátum podujatia: utorok 31. mája 14:00-15:00 SEČ