KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Karate1 Series A - Santiago 2019

Karate1 Series A - Santiago, Chile 2019

 

Komisia štátnej reprezentácie informuje všetkých reprezentantov, že turnaj Karate1 Series A - Santiago 2019 nie je zo strany SZK podporovaný a výjazd na turnaj nebude organizovaný, nakoľko nie je zaradený ani v pláne prípravy na Majstrovstvá sveta kadetov, juniorov a U21, Chile 2019.