KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Novinky pre Kluby na stránke SZK - info

Novinky na stránke SZK - info

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že na stránke www.szk-info.sk bola doplnená nová funkcionalita.

 

1. Po prihlásení klubu do SZK-INFO klub môže pridávať výsledky jednotlivých súťaží do svojho konta. Na úvodnej stránke uvidí počty jednotlivých medailí, ako mu postupne pribúdajú.

 

2. Výsledky zo SúťažeKARATE sa automaticky prekopírujú hneď na druhý deň.

 

3. Všetky výsledky je možné modifikovať, prípadne pridávať nové, ak napr. si chce klub evidovať aj nemedailové miesta. Modifikácia a pridávanie výsledkov sa spätne nikde neprejaví. Klub pracuje len s kópiou výsledkov a vidí ich len on. Dal som tam info, že s týmito údajmi zväz nebude pracovať, keďže si klub môže nahodiť hocičo. Taktiež sa tieto súťaže nezapočítavajú do počtu absolvovaných súťaží. Tie vypočítavame len zo SúťažeKARATE.

 

4. Modul poskytuje štatistické výstupy do PDF a Excelu - medailový rebríček pretekárov, porovnanie úspešnosti pre jednotlivé školské alebo kalendárne roky, výpis výsledkov daného pretekára, medailové štatistiky jednotlivých súťaží. Dá sa nastaviť sledované obdobie, klub si tak môže vyhodnotiť najúspešnejších medailistov podľa počtu získaných medailí za sezónu.

Samozrejme, stále ide len o počet medailí, nie ich dôležitosť.