KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Pre záujemcov o tradičné karate

SEKCIA KLASICKÉHO KARATE A KOBUDO

 

 

Metodika výučby kata S A N C H I N

 

 

Autor:
Ing. Michal Merga - vedúci Sekcie klasického karate a kobudo SZK