KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

SLOVENSKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR OCENIL KK JUNIOR PREŠOV !!!

SLOVENSKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR OCENIL KK JUNIOR PREŠOV !!!

 

   Dňa 07.12.2018 ocenil SOV na valnom zhromaždení v Šamoríne KARATE KLUB JUNIOR PREŠOV, a to za projekt JUNIORKO (www.juniorko.sk).

Klub fair play SOV vyhlásil súťaž „Šport je nádej",  v ktorej za najlepší bol vyhodnotený projekt "Juniorko"  Karate klubu Junior Prešov, o. z..

Klub pri realizácii projektu poskytuje dlhodobo deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia možnosť bezplatne trénovať v klube aj súťažiť za klub, čím takto vytvára podmienky, aby deti mohli tráviť voľný čas športovaním.

 

   "Ocenenie za najlepší projekt od Slovenského olympijského výboru pre projekt JUNIORKO v súťaži ,,ŠPORT JE NÁDEJ‘' je ocenením nielen prešovského klubu, ale hlavne detí, ktoré sa vďaka projektu dostali do športového sveta a naplno ukazujú svoje schopnosti.

Ďakujeme Slovenskému olympijskému výboru za to, že si všimol drinu a progres detičiek a veríme, že všetkých z nich toto ocenenie ,,nakopne,, do ďalšej práce na sebe. Ďakujeme aj Slovenskému zväzu karate za podporu a veríme v ďalšiu spoluprácu na projekte a v rámci karate. Veríme, že sa do budúcna nájde ďalší klub zo zväzových štruktúr, ktorý podporí deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

 

   A projekt JUNIORKO je zase o krok ďalej, v šírení myšlienky, že všetko je možné, ak sa dá príležitosť..."

 

   S pozdravom

 

   Čiernik