KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Smutná správa

Vážení priatelia,


dnes nás zastihla smutná správa.

Po ťažkej chorobe nás opustila naša členka a kolegyňa Mirka Bácskaiová, štatutárna zástupkyňa Školského športového klubu CBK JUGO Košice, manželka Imra Bácskaia.

Dovoľte mi preto vyjadriť jemu, aj celej smútiacej rodine  za seba ako aj za nás všetkých úprimnú sústrasť.

Nech k nim zaletia naše myšlienky podpory a pekné spomienky na spoločne strávené chvíle  a pomôžu im prekonať túto mimoriadne bolestivú stratu a ťažké obdobie.

S úctou
Daniel Líška
Prezident SZK