KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

LINKY

43rd GRAND PRIX SLOVAKIA

17. - 19. február 2023

 


 

 

ŠKOLSKÝ ŠPORT - MODUL KARATE

"Zahraj si: UBRÁŇ SA!"

 

FOTOGALÉRIA

www.sutazekarate.sk

Online registrácia

 

 

 

 

 

WKF Ranking

 

 EKF
Európska federácia karate

 

 WKF
Svetová federácia karate

 

 

  Facebook

  Fanpage SZK

 

 

 

YOUTUBE

WKF Karate World Champ

 

Vyúčtovanie dotácie zo štátneho rozpočtu

 

   IOC
 Medzinárodný olympijský výbor

 

 

 

 

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2023

Vážení priatelia, členovia SZK, podporovatelia a fanúšikovia,

 

v mene Slovenského zväzu karate ako aj vo svojom mene Vám všetkým, úprimne želám príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny, alebo priateľov.

 

Zároveň Vám želám veľa šťastia do Nového roku 2023.

 

Ďakujem všetkým za vykonanú prácu, úspešným športovcom za športové výkony a nech naše úsilie napredovať neoslabuje.

 

Daniel Líška
prezident SZK