KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Seminár kobudo

Seminár kobudo

 

Pozvánka

 

Názov semináru:   Seminár kobudo

 

Termín semináru:  07.10.2023 /sobota/

 

Miesto konania:    

Základná škola na ul. Aurela Stodolu 60 Martin - Záturčie

 

Obsah semináru:  

Základná práca s dlhou palicou BO, kihon, kihonido, cvičenie vo dvojiciach

 

        Inštruktori:          

Tomáš Kayser (6. dan karate, 4. dan kobudo) Erik Štefák (6. dan karate, 3. dan kobudo)

 

  Cieľová skupina:  

členovia Slovenského zväzu karate, tréneri klubov, minimálny STV 5.kyu v karate /prípadné zmeny po dohovore s organizátormi/

 

      Prihlasovanie:       

www.sutazekarate.sk, e-mail.: tomas.kayser@seiwa.sk, mobil: +421 911 715 877

 

Do prihlášky treba uviesť či si prinesiete vlastné zbrane.

 

Účastnícky poplatok sa nevyžaduje.