KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Novinky z WKF

Prinášame Vám aktuálne novinky z WKF, EKF:

 

1. Výkonný výbor EKF schválil začlenenie novej súťažnej kategórie Kata team U21 do súťaží Majstrovstiev Európy kadetov, juniorov a U21. VV EKF schváli uvedenie novej spomínanej kategórie už na najbližších Majstrovstvách Európy kadetov, juniorov a U21 2017, ktoré sa budú konať v Sofii (Bulharsko).

 

Tabuľka súťažných kategórií na ME od r. 2017

 

2. Predbežný návrh termínového kalendára WKF na rok 2017.

 

Termínový kalendár WKF 2017

 

3. Vlani bola organizácia WKF uznaná Medzinárodným Paralympijským výborom. V rámci tohto uznania ako aj celkového rozvoja športu karate pre osoby so zdravotným postihnutím sa mení anglický názov "Karate for Persons with Disabilities" (Karate pre osoby so zdravotným postihnutím) na "Para-Karate".

 

4. V rámci začlenenia karate na Olympijské hry a v rámci kódexu "Code on the Prevention of the Manipulation of Competitions" (kódex Prevencie manipulácie súťaží) bude WKF využívať IBIS systém, ktorý IOC (Medzinárodný olympijský výbor) poskytuje IF (Medzinárodným federáciám). "WKF Code on the Prevention of the Manipulation of Competitions" bol schválený VV WKF.

 

WKF Code on the Prevention of the Manipulation of Competitions

 Integrity Betting Intelligence System (IBIS)