KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Predbežný plán prípravy na Majstrovstvá sveta seniorov 2023.

Predbežný plán prípravy na Majstrovstvá sveta seniorov

24. - 29. novembra 2023 / Budapešť, Maďarsko

 

môžete nájsť na odkaze karate.sk v sekcii AKCIE :

 

https://www.karate.sk/1858/predbezny-plan-pripravy-na-majstrovstva-sveta-seniorov-2023

 

Výber reprezentantov


Tento výber môže byť v priebehu sledovaného obdobia plánu prípravy doplnený, alebo zúžený podľa preukazovanej športovej výkonnosti jednotlivými reprezentantami.