KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa

V dňoch 07. až 09. júna sa konala v Bratislave špeciálna časť školenia trénerov, kde úspešní absolventi

získali kvalifikáciu športového odborníka: tréner karate 1.kvalifikačného stupňa.

Na základe úspešných absolvovaných skúšok obdržia doklad o vzdelaní a získanej odbornej kvalifikácií v SZK, ktorý má časovo neobmedzenú platnosť.

Pre výkon činnosti športového odborníka vo zväze je potrebné si v zmysle vyhlášky Ministerstva zažiadať o licenciu trénera v SZK.

Licencia sa vydáva na dobu 5 rokov a je spoplatnená poplatkom 15 eur.

 

 

 

Lektori školenia:

 

  Ing. Daniel Líška - prezident

 

Mgr. Kristína Macková, PhD. - vedúca školenia

 

 Ing. Ján Longa

 

  Vojtech Jankó

 

Mgr. Peter Macko, PhD.

 

 Mgr. Katarína Longová, PhD.

 

 

Úspešní absolventi školenia:

 

BAGAEV Mimolat - Športová škola karate, o. z.

BAKSOVÁ Michaela, Ing. - KARATE KLUB OSA, o. z.

BEZÁK Michal, Ing. - KARATE KLUB ZOKU

HAJDU Matej - Športová škola karate, o. z.

HANČIN Mikuláš, Ing. - Športový klub mesta Liptovský Hrádok

HUSÁR Marcel - Karate klub Slovšport Trnava, o. z.

CHOVANEC Martin, Ing. PhD. - Karate Klub TORADE Liptovský Mikuláš, o.z.

JAKUBÍKOVÁ Silvia, Mgr. - ŠK Karate Kachi Nitra o.z.

KOCIAN Igor - ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE PRIEVIDZA

MAJERNÍK Juraj, Ing. Arch. - Asia Budo Center Slovensko

NOVAROVÁ Dagmar - Asia Budo Center Slovensko

PALKO Martin - KARATE KLUB JUNIOR PREŠOV, o. z.

PIŠTOVÁ Simona - Karate klub Slovšport Trnava, o. z.

SPIŠIAKOVÁ Laura - Asia Budo Center Slovensko

STÚPALOVÁ Magdaléna - Karate klub Slovšport Trnava, o. z.

ÜRGE Attila, Bc. - Budokan Samaria

VÁCLAV Juraj - Karate klub Slovšport Trnava, o. z.

VALENTA Onrej, Mgr. - Budokan Samaria

VAŇUŠANIKOVÁ Jana - Športová škola karate, o. z.

VIRSIK Róbert - Telovýchovná jednota Rapid Bratislava

ZLATOŠ Richard - Karate klub Slovšport Trnava, o. z.

ŽÁKOVÁ Simona, Ing. - Asia Budo Center Slovensko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------

 

VÝZVA PRE TRÉNEROV - členov Slovenského zväzu karate

 

Regionálny zväz AKKB pripravuje v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu v Bratislave školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa.

 

!!! NOVÉ !!!

 

Program špecializácie:

 

ROZVRH_školenie trénerov I. kv. stupňa_JÚN 2019

 

------------------------------------------------------------------------------

 

Ďalšie informácie pre záujemcov, ktoré by Vás mohli zaujímať nájdete na tomto linku: https://www.fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/studium/dalsie_formy_vzdelavania/TA/pdf/Usmer_MS_SR-uznav_odb_sposob_19.5.09.pdf

 

!!!!!

 

 

Zisťovanie predbežného záujmu pre vzdelávacie programy I. - III. stupňa. Pred prihlasovaním sa si pozrite všeobecné informácie o ponúkaných vzdelávacích programoch.

 

Prihlasovanie sa na vzdelávací program I. stupňa (všeobecná časť v spolupráci s FTVŠ UK v termíne 8.-10.3.2019 + 2 bloky špecializácie v spolupráci s AKKB v mesiaci jún 2019)
- do 15.02.2019, viď nižšie základné podmienky na prihlásenie.

 

Prihlasovanie sa na vzdelávací program II.stupňa (2 všeobecné časti v spolupráci s FTVŠ UK + 3 bloky špecializácie v spolupráci s AKKB)
- do 22.2.2019, viď nižšie základné podmienky na prihlásenie.

 

Prihlasovanie sa na vzdelávací program III.stupňa (2 všeobecné časti v spolupráci s FTVŠ UK + 4 bloky špecializácie v spolupráci s AKKB)
- do 22.02.2019, viď nižšie základné podmienky na prihlásenie.

 

Pre predbežné prihlásenie vyplňte nasledovný formulár a zašlite na mail: mackova@karate.sk do uvedených termínov!!!

Formulár pre záujemcov o vzdelávanie

 

Po vyhodnotení predbežného prihlasovania a otvorení vzdelávania Vám zašleme záväznú prihlášku. Vzdelávanie otvárame za predpokladu prihlásenia dostatočného počtu záujemcov pre príslušný šport.

Termíny budú dopĺňané, konzultované a upravované podľa požiadaviek a možností FTVŠ & AKKB.

 

Otvorenie vzdelávacieho programu je podmienené prihlásením sa dostatočného počtu uchádzačov z príslušneho kvalifikačného stupňa. Následne bude záujemcom poslaná pozvánka s uvedením podrobných informácií. Výška poplatku je stanovená na základe predbežného prihlasovania sa, najneskôr 3 týždne pred začiatkom vzdelávania.

 

 

Základnými podmienkami účasti na školeniach sú:

 

Tréner I. kvalifikačného stupňa:

vek 18 rokov, STV min. 4. Kyu, platný preukaz SZK


Tréner II. kvalifikačného stupňa:

Uchádzač musí mať absolvovaný I. kvalifikačný stupeň trénera karate, prax minimálne 2 roky, platný preukaz SZK, minimálny vek 20 rokov, STV minimálne 2. kyu.

 

Tréner III. kvalifikačného stupňa:

Uchádzač musí mať absolvovaný II. kvalifikačný stupeň trénera karate a musí mať úplné stredné vzdelanie, alebo úplne stredné odborné vzdelanie, vek minim. 22 rokov, STV min. 1. Dan, prax min. 2 roky, platný preukaz SZK.