KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Olympic Games Tokyo 2020

Olympic Games Tokyo 2020

 

V spolupráci s Medzinárodným olympijským výborom bol prepracovaný kvalifikačný systém pre olympijské hry v Tokiu 2020, aby obsahoval rôzne pohotovostné plány týkajúce sa osláv prebiehajúcich kvalifikačných podujatí.

Na webovej stránke WKF bol zverejnený článok, ktorý poskytuje viac informácií o tejto záležitosti. Všetky podrobnosti nájdete v nižšie uvedenom odkaze.

KLIKNUTÍM sem sa dostanete k článku o revízii kvalifikačného systému olympijských hier v Tokiu 2020.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zrevidovaný kvalifikačný systém olympijských hier v Tokiu 2020  - 03.03.2021

 

Kvalifikačný systém pre podujatie karate na olympijských hrách v Tokiu 2020 bol prepracovaný tak, aby obsahoval rôzne pohotovostné plány týkajúce sa osláv prebiehajúcich kvalifikačných turnajov.

 

V spolupráci s Medzinárodným olympijským výborom bola teraz zverejnená aktualizácia kvalifikačného systému pre súťaž karate na olympijských hrách v Tokiu 2020. Pretože pandémia koronavírusu naďalej ovplyvňuje udalosti karate, bolo dôležité predstaviť rôzne alternatívy v prípade, že budúce plánované turnaje budú ovplyvnené.

 

Ako už bolo predtým oznámené, olympijské kvalifikačné udalosti, ktoré sa v roku 2020 nemohli uskutočniť kvôli pandémii koronavírusu, boli presunuté do sezóny 2021. Ide o podujatia Karate 1-Premier League Rabat, Majstrovstvá EKF seniorov, a Kvalifikačný turnaj v Tokiu 2020. Po odložení týchto turnajov sa teraz má konať Karate 1-Premier League Rabat v roku 2021 od 9. do 11. apríla, Majstrovstvá EKF seniorov v roku 2021 sa majú konať v Poreči (Chorvátsko) od 19. do 23. mája, a Kvalifikačný turnaj v Tokiu 2020 je naplánovaný na 11. - 13. júna v Paríži (Francúzsko).

 

KLIKNUTÍM sem pôjdete na všetky informácie týkajúce sa aktualizácií kvalifikačných udalostí v roku 2021.

 

Okrem toho sú zverejňované ďalšie podrobnosti, ktoré poskytujú ďalšie informácie o kvalifikačnom postupe podľa olympijského poradia. Ako to bolo oznámené v kvalifikačnom systéme karate pre Tokio 2020, štyrom najvyššie postaveným športovcom podľa pohlavia a kategórie v olympijskom poradí v máji 2021 bude pridelené jedno kvótové miesto. Teraz sa zdieľajú konkrétne informácie na objasnenie, najmä pokiaľ ide o zlučujúce sa kategórie.

 

KLIKNUTÍM sem pôjdete na všetky informácie o kvalifikácii podľa poradia olympijského poradia a zlučovania kategórií.

 

Olympic_Standing_Explanation_Kvalifikačný_systém_fáza_I_SK

Tokyo_2020_kvalifikačný_systém_2021_SK

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

The qualification system for the Tokyo 2020 Olympic Games has been revised, in coordination with the International Olympic Committee, to include the different contingency plans regarding the celebration of the pending qualifying events.

We have just published an article on the WKF website providing more information about this matter. Please find all the details in the link below.

CLICK HERE https://notice.wkf.net/c/4368q/nndztckl/ldfs49jtvyk to go to the article on the revision of the Olympic Games Tokyo 2020 qualification system.