KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

I. kolo U21, juniorov a doratencov v Šuranoch je ZRUŠENÉ!!!

I. kolo U21, juniorov a doratencov v Šuranoch je ZRUŠENÉ!!!

 

 

Milí priatelia, štatutárni zástupcovia, tréneri klubov SZK,

vzhľadom na nový, aktuálny vývoj situácie ohľadom šírenia nového koronavírusu, rozhodnutím a nariadením Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky zákazu usporiadania verejných, športových či kultúrnych podujatí (zo dňa 28.09. 2020) - plánované I. kolo SP U21, juniorov a dorastencov v Šuranoch, dňa 10.10.2020 je ZRUŠENÉ!!!

 

Súčasne si Vás dovoľujeme informovať, že Rozhodcovská komisia SZK bola poverená prípravou ďalších online video súťaží, súčasťou ktorých bude aj súťažná disciplína kumite.

 

O akejkoľvek novej informácii, aktualizácii, alebo prípadných zmenách Vás budeme bezodkladne informovať!

 

sekretariát SZK