KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Podpora Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Podpora z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

 

a od štátneho tajomníka - Ivana Husára

 

 

Prezident Slovenského zväzu karate - Daniel Líška požiadal MŠVVaŠ SR zastúpené štátnym tajomníkom - Ivanom Husárom o súhlas a podporu pri zriadení karanténneho tréningového centra karate v športovom centre Sport Resort SLOVENKA v Moštenici, kde by sa mohli konať aj v tomto pre šport komplikovanom období reprezentačné sústredenia a zrazy reprezentantov.

 

"MŠVVaŠ nám zaslalo súhlas a podporné stanovisko so zriadením karanténneho centra, za čo sa jeho pracovníkom a štátnemu tajomníkovi - Ivanovi Husárovi chceme touto cestou úprimne poďakovať." Daniel Líška, prezident SZK

 

 

Dokument MŠVVaŠ pre SZK