KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

LINKY

ŠKOLSKÝ ŠPORT - MODUL KARATE

"Zahraj si: UBRÁŇ SA!"

 

 

43rd GRAND PRIX SLOVAKIA

17. - 19. február 2023

 

 

FOTOGALÉRIA

www.sutazekarate.sk

Online registrácia

 

 

 

 

 

WKF Ranking

 

 EKF
Európska federácia karate

 

 WKF
Svetová federácia karate

 

 

  Facebook

  Fanpage SZK

 

 

 

YOUTUBE

WKF Karate World Champ

 

Vyúčtovanie dotácie zo štátneho rozpočtu

 

   IOC
 Medzinárodný olympijský výbor

 

 

 

 

Podpora Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Podpora z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

 

a od štátneho tajomníka - Ivana Husára

 

 

Prezident Slovenského zväzu karate - Daniel Líška požiadal MŠVVaŠ SR zastúpené štátnym tajomníkom - Ivanom Husárom o súhlas a podporu pri zriadení karanténneho tréningového centra karate v športovom centre Sport Resort SLOVENKA v Moštenici, kde by sa mohli konať aj v tomto pre šport komplikovanom období reprezentačné sústredenia a zrazy reprezentantov.

 

"MŠVVaŠ nám zaslalo súhlas a podporné stanovisko so zriadením karanténneho centra, za čo sa jeho pracovníkom a štátnemu tajomníkovi - Ivanovi Husárovi chceme touto cestou úprimne poďakovať." Daniel Líška, prezident SZK

 

 

Dokument MŠVVaŠ pre SZK