KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Úspešní karatisti - TV JOJ

TV JOJ - mediálna prezentácia z Majstrovstiev Európy kadetov, juniorov, U21 - Sochi 2018