KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Seminár sekcie klasického karate a kobudo

SLOVENSKÝ ZVÄZ KARATE

Sekcie klasického karate a kobudo

 

 

Termín začatia cyklu seminárov: September - November 2021 

 

1. časť: 25.09.2021 / sobota / - 9:00 - 16:00

2. časť: 23.10.2021 / sobota / - 9:00 - 16:00

3. časť: 27.11.2021 / sobota / - 9:00 - 16:00

 

Miesto konania: Tbiliská ulica, Bratislava - Rača

Účel seminára  : Oboznámiť sa so základnými teoretickými a praktickými princípmi práce s energiou QI, naučiť sa podporné cvičenie Qi Gong na pochopenie princípov kata Sanchin a oboznámiť sa so základmi Kobudo 

Cena                   : 60€ za každú časť /50€ platí svojim členom SZK/

 

Program