KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Seminár sekcie klasického karate a kobudo

SLOVENSKÝ ZVÄZ KARATE

Sekcie klasického karate a kobudo

 

 

 

 

Termín začatia cyklu seminárov        : Jún - November 2021 

Miesto konania                                   : Tbiliská ulica, Bratislava - Rača

Účel seminára                                    : Oboznámiť sa s podpornými cvičeniami pre pochopenie podstaty kata Sanchin, oboznámiť sa so základmi kobudo a naučiť sa špecializované strečingové cvičenia pre karate

 

Zúčastnení : tréneri klubov a cvičiaci členovia Slovenského zväzu karate

 

Seminár Qi gong a Kobudo:

Cyklus 6 seminárov, jedenkrát mesačne - víkend.

 

Termíny: 26.6. - 27.6. / 24.7. - 25.7. / 28.8. - 29.8. / 25.9 - 26.9. / 23.10. - 24.10. / 27.11. - 28.11. 2021

 

 

Program