KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

LINKY

43rd GRAND PRIX SLOVAKIA

17. - 19. február 2023

 


 

 

ŠKOLSKÝ ŠPORT - MODUL KARATE

"Zahraj si: UBRÁŇ SA!"

 

FOTOGALÉRIA

www.sutazekarate.sk

Online registrácia

 

 

 

 

 

WKF Ranking

 

 EKF
Európska federácia karate

 

 WKF
Svetová federácia karate

 

 

  Facebook

  Fanpage SZK

 

 

 

YOUTUBE

WKF Karate World Champ


Vyúčtovanie dotácie zo štátneho rozpočtu

 

 

   IOC
 Medzinárodný olympijský výbor

 

 

 

 

WEBINÁR - MODULY KARATE

ONLINE WEBINÁR - MODULY KARATE

Zahraj si: UBRÁŇ SA!

 

Pozývame vás na bezplatný online webinár, ktorý sa uskutoční dňa 23.1.2023 od 16.00 hod.

 

Webinár organizuje Národné športové centrum - viac info:
https://skolskysport.sk/2023/01/16/karate-zahraj-si-ubran-sa/

 

Cieľom vzdelávania je získať informácie o možnosti zaradiť "Koncept detskej sebaobrany" do vyučovacieho procesu na hodinách TŠV. Koncept sa skladá z viacerých bojových umení, pričom základ tvorí karate.

 

 

Zámerom vzdelávania je učiť deti spojenie pohybu - sebaobrana - primeraná reakcia v kritickom momente - duševná rovnováha a sebaregulácia - aplikovanie pravidiel hry fair-play. 

 

Lektorom vzdelávania bude Mgr. Kristína Macková, PhD. Prihlasovací formulár vyplníte tu: