KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

2.seminár Ryuei-ryu kobudo

V sobotu 7. októbra 2023 sa v Martine uskutočnil v poradí 2. seminár Ryuei-ryu kobudo pod hlavičkou Slovenského zväzu karate.

Výuka kobudo v Slovenskom zväze karate je výsledkom spolupráce medzi SZK a Medzinárodnou federáciou tradičného Goju-ryu karate a kobudo z Okinawy.

Na seminári sa zúčastnilo približne 40 cvičencov zo 7 klubov, ktorí boli rozdelení na dve skupiny podľa technickej vyspelosti.

Pokročilejšia skupina sa venovala tréningu kata s palicou a sai. Začiatočníci sa učili základnú techniku s palicou a na záver seminára prvú časť kata.
Seminár viedli Tomáš Kayser (6. dan karate, 4. dan kobudo) a Erik Štefák (6. dan karate, 3. dan kobudo).