KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Karate1 Premier League Lisabon / Portugalsko 2021

Karate 1 Premier League / Lisabon, Portugalsko 2021

 

!!! NOVÝ TERMÍN !!!

 

30.4. - 2.5.2021


Informácia z WKF:


Každý účastník (registrovaný k dnešnému dňu), ktorý sa rozhodne nezúčastniť podujatia v novom termíne, musí zrušiť svoju registráciu online, aby bolo možné spracovať vrátenie poplatku. Termín na zrušenie - 19. februára 2021.

---------------------------------------------------

!!! POZOR !!!

 

COVID-19 Event  Protokol

----------------------------------------------------

  Bulletin turnaja

 

POZOR !!!

Od 1.1.2021 musí mať coach na Karate1 Premier League licenciu - "WKF Kumite or Kata certification" level 2 - CERTIFIKOVANÝ COACH kumite alebo kata.


Možnosť získať "WKF Accredited Coach" level 1, alebo "WKF Kumite or Kata certification" level 2 :

 

- na podujatí Karate1 Premier League Lisabon 2021

alebo

- cez online verziu www.elearning-wkf.net

 

 

Organizácia turnaja zo strany SZK:

 

1. Dopravu a ubytovanie si každý organizuje samostatne - individuálne, alebo na klubovej úrovni.

 

2. Na vyžiadanie zabezpečuje SZK registráciu v 1.fáze - pretekári v Top 50 vo WKF Rankingu (termín na podanie žiadosti o prihlásenie zo strany SZK je potrebné poslať najneskôr do 31.12.2020 - štvrtok na mail: macko@karate.sk).

Aktuálny WKF Ranking k 1.12.2020:

http://setopen.sportdata.org/wkfranking/ranking_main.php

 

3. Reprezentanti prihlásení v 3. fáze sa registrujú individuálne.

 

POZOR !!!

V 3. fáze sa môžu prihlasovať pretekári v Top 200 vo WKF Rankingu (limit na 1 kategóriu je max. 64 súťažiacich).


4. Všetci reprezentanti, ktorí sa turnaja zúčastnia samostatne majú možnosť požiadať o refundáciu svojich nákladov.

Zatiaľ nemáme oficiálnu informáciu z ministerstva o podpore TOPtímu pre rok 2021, ale tí, ktorí majú nevyčerpané prostriedky v TOPtíme, ich môžu použiť na túto akciu. Podľa neoficiálnych informácií, rozsah podpory členov TOPtímu by mal byť v roku 2021 v rovnakej výške ako bol v roku 2020.

V prípade ostatných reprezentantov bude platiť kľúč podpory ako bol schválený v predchádzajúcom období:

 

- členovia TOPtímu - 100 % náklady na turnaj budú hradené z TOPtímových prostriedkov reprezentanta

- podľa postavenia vo WKF Rankingu:

         - do 50.miesta v Rankingu               - SZK hradí 100 % nákladov reprezentanta

         - od 51 - do 200.miesta v Rankingu - SZK hradí 50 %   nákladov reprezentanta

 

5. Turnaj je podporovaný zo strany SZK zabezpečením trénerskej podpory.

 

6. Turnaj je zaradený v pláne prípravy na ME seniorov 2021 + Tokyo 2020-Kvalifikačný turnaj-Paríž 2021.