KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

30. ročník Karate Zvolen Cup 2020

30. ročník Karate Zvolen Cup 2020

 

 

Dátum konania: 09.február 2020 (nedeľa)

Miesto konania: Zvolen, Športová hala IX. ZS Tepličky, Nográdyho ulica - 3 haly a 7 tatami

                           Vstup do telocvične len v športovej obuvi alebo prezuvkách!

 

Registrácia:        Len cez portál www.sutazekarate.sk do 07.02.2020.

 

REGISTRÁCIA V DEŇ SÚŤAŽE NEBUDE MOŽNÁ!!! 

V prípade otázok k registrácii volajte 0948 020 527 /Striežovský/

 

Prezentácia: kata - 9.00 - 9.15 hod.

                       kumite - 9.30 - 10.45 hod. /Len odsúhlasenie súpisky podľa online registrácie/

Začiatok: 9.30 hod.

 

Organizátor:    Slovenský zväz karate

Usporiadateľ:  Stredoslovenský zväz karate

                        KKZvolen -  Miloš HITKA

                        0907438077, 045 5 206 433, hitka@tuzvo.sk

 

 Propozície